เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก แต่ละหลักมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดดังนี้คือ หลักที่ 1 หมายถึงประเภทบุคคล หลักที่ 2 และ 3 หมายถึงจังหวัด หลักที่ 4 และ 5 หมายถึงอำเภอหรือเทศบาล หลักที่ 6 ถึงหลักที่ 10 หมายถึงกลุ่มที่ของบุคคลแต่ละประเภทตามหลักแรก หลักที่ 11 และ 12 หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภท หลักที่ 13 คือ ตัวเลขตรวจสอบความถูกต้องของเลข 12 หลักแรก
คุณทราบหรือไม่ว่า เลขตัวสุดท้ายในบัตรประจำตัวประชาชน สามารถบอกความเป็นตัวตนของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ ตัวอย่างเช่น เลขตัวสุดท้ายในบัตรประจำตัวประชาชนนี้ 3 4502 00415 69 8 คือเลข 8 ถ้าต้องการอ่านคำทำนายก็คลิกที่เลข 8 ด้านล่างครับ