ผมจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในโรงเรียน และสำหรับงานอื่น ๆ โดยเขียนบทความแนะนำโปรแกรมเหล่านี้ไว้ในวารสารหลายฉบับ ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา เช่น ไมโครคอมพิวเตอร์, Internet Magazine, 100 วัตต์ , Computer Today เป็นต้น ทุกโปรแกรมเขียนด้วยภาษา Pascal (ใช้ Turbo Pascal ของ บริษัทบอร์แลนด์) ตัวโปรแกรมทำงานในลักษณะกราฟิคบนระบบปฏิบัติการดอส สามารถแสดงผลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ ด้วยระบบภาษาไทยที่พัฒนาขึ้นเอง และรวมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแล้ว (สร้าง Font และสร้างระบบการแสดงผลภาษาไทยเอง) ดังนั้นจึงสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยไดร์เวอร์ภาษาไทยใด ๆ โปรแกรมส่วนใหญ่เขียนขึ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่บางโปรแกรมก็มีการปรับปรุงใหม่ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายใน เช่น อัตราภาษี อัตราเงินเดือน เป็นต้น
แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะหันไปนิยมโปรแกรมบนวินโดว์กันแทบทั้งหมดแล้ว แต่คิดว่าโปรแกรมเหล่านี้น่าจะยังคงมีประโยชน์สำหรับสถานศึกษา และนักพัฒนาโปรแกรมรุ่นใหม่ ที่จะได้เห็นตัวอย่างและแนวคิดในการสร้างโปรแกรมด้านการศึกษา จึงได้นำโปรแกรมที่จัดทำไว้มาเผยแพร่ ท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ตามอัธยาศัยครับ

Software List

 1. โปรแกรมนาฬิกาจับเวลา
 2. โปรแกรมนาฬิกาอเนกประสงค์
 3. โปรแกรมพจนานุกรมฉบับย่อ
 4. โปรแกรมสมุดโทรศัพท์ส่วนตัว
 5. โปรแกรมสำหรับงานบริหารโรงเรียน
 6. โปรแกรมสำหรับนักวิทยุสมัครเล่น
 1. โปรแกรมดวงชะตาสิบสองราศี
 2. โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 3. โปรแกรมช่วยคำนวณภาษี (ภ.ง.ด.91)
 4. โปรแกรมสร้างรหัสผ่าน (Password)
 5. โปรแกรมคำนวณค่า Grid Locator
 6. โปรแกรมจับสลาก (Random Number)


Software
อ.อำพล  สงวนศิริธรรม
ampols@yahoo.com